Liefde is de warmte in je leven....


Heb vertrouwen!

de gezelligste winkel van `t Veen!!
de gezelligste winkel van `t Veen!!

1 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.